فضاهای سبز اهمیت ویژه ای در تصویر یک دانشگاه دارند با این وجود کاهش شدید منابع آبی به دلیل افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی ناشي از گرم شدن جهانی و استفاده ی بی رویه از منابع آبی، توسعه و نگهداری فضای سبز را دچار مشکل نموده است. از سویی دیگر، انتخاب گیاهان نامناسب و سطوح وسیع چمن­کاری در فضاهای سبز ، فشار بر منابع محدود آبی را افزایش میدهد. بنابراین، بازبینی وضعیت موجود فضای سبز ضروری به نظر می رسد. دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان قطب علمی و مهدی برای تبديل دانش نظری به علوم كاربردی طي سال های اخير در تلاش بوده است گام های موثری در راستای رسيدن به توسعه پايدار بردارد.

فضای سبز دانشگاه با مساحت 290هکتار شامل 200 هکتار اراضی جنگلی و 90 هکتار پردیس دانشگاه مي باشد. بخش پردیس با توجه به ایده مطرح‌شده برای تحقق اهداف دانشگاه سبز و ايجاد فضاهای سبز پايدار، از سال ۱۳۹۱ تا کنون بازطراحی شد و در برخی قسمت‌ها طرح‌های جدید جایگزین روش‌های مرسوم (کاشت سطوح وسیع چمن‌کاری، کاشت گیاهان با نیاز آبی بالا و گل‌های فصلی) گردید. به طور کلی، مجموعه‌ای از اقدامات در طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز براساس اصول منظرسازی کم نیاز به آب می‌تواند در مدیریت باصرفه منابع آبی نقش بسیار مؤثری داشته و هزینه‌های منظرسازی در مقایسه با روش‌های مرسوم کاهش چشمگیری خواهد داشت.